(વિધવા સહાય યોજના) Vidhva Sahay Yojana Form In Gujarat 2020 PDF Download

हम जानते हैं कि एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है, उसे अपने परिवार का समर्थन करना बहुत मुश्किल है। एक महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई है, उसे विधवा (Vidhva) कहा जाता है। इस विधवा (Vidhva) का समाज में अधिक प्रभुत्व नहीं है। इसलिए, गुजरात सरकार ने Vidhva Sahay Yojana लागू … Read more